PROGRAM KONFERENCJI I WARSZTATÓW

O stwardnieniu rozsianym inaczej: agresywny SM … agresywne postępowanie

Komitet naukowy:
Dr hab. n. med. Beata Zakrzewska-Pniewska - kierownik naukowy konferencji
Dr n. med. Aleksandra Podlecka-Piętowska
Dr n. med. Monika Nojszewska


Piątek, 6.04.2018 - Katedra i Klinika Neurologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny
15:00-18:00
Warsztaty: Prowadzenie programów lekowych w stwardnieniu rozsianym – 2018: teoria i praktyka
Prowadzenie warsztatów:
dr n. med. Monika Nojszewska, dr n. med. Aleksandra Podlecka-Piętowska
1. Programy lekowe w SM - zasady prowadzenia
2. Programy lekowe w SM - najczęściej zadawane pytania … i odpowiedzi
Sobota, 7.04.2018 - Hotel Polonia Palace, Warszawa
Program Konferencji
9:00-9:30 Rejestracja uczestników
9:30-9:40 Wprowadzenie
Dr hab. n. med. Beata Zakrzewska-Pniewska
9:40-10:45
Sesja I Agresywna postać SM
Prowadzenie Sesji:
Prof. dr hab. n. med. Marek Gołębiowski
Dr n. med. Monika Nojszewska
9:40-10:00 Czy istnieje i co to jest agresywna postać SM?
Dr hab. n. med. Beata Zakrzewska-Pniewska
10:00-10:30 Badania obrazowe w diagnostyce i monitorowaniu przebiegu agresywnego stwardnienia rozsianego
Prof. dr hab. n. med. Marek Gołębiowski
10:30-10:45 Dyskusja
10:45-11:00 Przerwa na kawę
11:00-12:15
Sesja II Postępowanie w agresywnym stwardnieniu rozsianym (część I)
Prowadzenie Sesji:
Dr. n. med. Urszula Chyrchel-Paszkiewicz
Dr n. med. Katarzyna Kurowska
11:00-11:15 Nieselektywna immunosupresja: zastosowanie Biodrybiny - doświadczenia polskie
Dr n. med. Urszula Chyrchel
11:15- 11:45 Nieselektywna immunosupresja: zastosowanie mitoksantronu i cyklofosfamidu w leczeniu agresywnego SM
Dr n. med. Monika Nojszewska, Dr n. med. Aleksandra Podlecka-Piętowska,
11:45-12:00 Immunosupresja doustna w agresywnym SM
Dr hab. n. med. Beata Zakrzewska-Pniewska
12:00-12:15 Dyskusja
12:15-13:00 Przerwa na lunch
13:00-14:45
Sesja III Postępowanie w agresywnym stwardnieniu rozsianym (część II)
Prowadzenie Sesji:
dr hab. n. med. Emilian Snarski
dr hab. n. med. Beata Zakrzewska-Pniewska
13:00-13:20 Zmiana algorytmu postępowania przy agresywnym przebiegu stwardnienia rozsianego: leczenie escalacyjne w terapii SM
Dr n. med. Katarzyna Kurowska
13:20-14:00 Zastosowanie przeciwciał monoklonalnych w leczeniu agresywnej postaci SM: ocena skuteczności i profilu bezpieczeństwa w obserwacji długoterminowej
Dr hab. n. med. Beata Zakrzewska-Pniewska, Dr n. med. Monika Nojszewska,
Dr n. med. Aleksandra Podlecka-Piętowska,
14:00-14:30 Autologiczne przeszczepienie szpiku jako innowacyjna metoda leczenia agresywnego SM
Dr hab. n. med. Emilian Snarski
14:30-14:45 Dyskusja
14:45-15:00 Przerwa na kawę
15:00-16:00
Sesja IV Agresywny SM i inne schorzenia demielinizacyjno-zapalne o niekorzystnym rokowaniu: kontrowersyjne przypadki (sesja interaktywna)
Prowadzenie sesji i dyskusji:
Dr n. med. Aleksandra Podlecka-Piętowska, Dr n. med. Agata Walczak,
16:00-16:30
Sesja V Podsumowanie: nowości w SM
16:00-16:15 Perspektywy immunoterapii w SM: 2018
Dr hab. n. med. Beata Zakrzewska-Pniewska
16:15-16:30 Podsumowanie. Zakończenie konferencji
   www.medius.com.pl
tel. 22 642 09 40