PROGRAM KONFERENCJI I WARSZTATÓW

O stwardnieniu rozsianym inaczej: agresywny SM … agresywne postępowanie

Komitet naukowy:
Dr hab. n. med. Beata Zakrzewska-Pniewska - kierownik naukowy konferencji
Dr n. med. Aleksandra Podlecka-Piętowska
Dr n. med. Monika Nojszewska


Piątek, 6.04.2018 - Katedra i Klinika Neurologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny
15:00-18:00
Warsztaty: Prowadzenie programów lekowych w stwardnieniu rozsianym - 2018: teoria i praktyka
15:00-15:15
Wprowadzenie
dr hab. n. med. Beata Zakrzewska-Pniewska
15:15-17:00
Programy lekowe w SM: zasady prowadzenia
15:15-16:00
Leki I linii
dr n. med. Aleksandra Podlecka-Piętowska
16:00-16:10 Przerwa kawowa
16:10-17:00
Leki II linii
dr n. med. Monika Nojszewska
17:00-17:15 Przerwa kawowa
17:15-18:00
Programy lekowe w SM: najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi
dr n. med. Monika Nojszewska, dr n. med. Aleksandra Podlecka-Piętowska
17:15-18:00
Jak sobie radzić z systemem SMPT?
Pacjentka ze stwardnieniem rozsianym w ciąży a program lekowy
18:00
Zakończenie warsztatów
Sobota, 7.04.2018 - Hotel Polonia Palace, Warszawa
Program Konferencji
9:00-9:30 Rejestracja uczestników
9:30-9:40 Otwarcie konferencji
Prof. dr hab. n. med. Anna Kostera-Pruszczyk, Dr hab. n. med. Beata Zakrzewska-Pniewska
9:40-10:45
Sesja I Agresywna postać SM
Prowadzenie Sesji:
Prof. dr hab. n. med. Marek Gołębiowski
Dr n. med. Monika Nojszewska
9:40-10:00 Czy istnieje i co to jest agresywna postać SM?
Dr hab. n. med. Beata Zakrzewska-Pniewska
10:00-10:30 Badania obrazowe w diagnostyce i monitorowaniu przebiegu agresywnego stwardnienia rozsianego
Prof. dr hab. n. med. Marek Gołębiowski
10:30-10:45 Dyskusja
10:45-11:00 Przerwa na kawę
11:00-12:15
Sesja II Postępowanie w agresywnym stwardnieniu rozsianym (część I)
Prowadzenie Sesji:
Dr n. med. Urszula Chyrchel-Paszkiewicz
Dr n. med. Katarzyna Kurowska
11:00-11:15 Nieselektywna immunosupresja: zastosowanie Biodrybiny - doświadczenia polskie
Dr n. med. Urszula Chyrchel-Paszkiewicz
11:15- 11:45 Nieselektywna immunosupresja: zastosowanie mitoksantronu i cyklofosfamidu w leczeniu agresywnego SM
Dr n. med. Monika Nojszewska, Dr n. med. Aleksandra Podlecka-Piętowska,
11:45-12:00 Immunoterapia doustna w agresywnym SM
Dr hab. n. med. Beata Zakrzewska-Pniewska
12:00-12:15 Dyskusja
12:15-13:00 Przerwa na lunch
13:00-14:45
Sesja III Postępowanie w agresywnym stwardnieniu rozsianym (część II)
Prowadzenie Sesji:
dr hab. n. med. Emilian Snarski
dr hab. n. med. Beata Zakrzewska-Pniewska
13:00-13:20 Zmiana algorytmu postępowania przy agresywnym przebiegu stwardnienia rozsianego: leczenie escalacyjne w terapii SM
Dr n. med. Katarzyna Kurowska
13:20-14:00 Zastosowanie przeciwciał monoklonalnych w leczeniu agresywnej postaci SM: ocena skuteczności i profilu bezpieczeństwa w obserwacji długoterminowej
Dr hab. n. med. Beata Zakrzewska-Pniewska, Dr n. med. Monika Nojszewska,
Dr n. med. Aleksandra Podlecka-Piętowska,
14:00-14:30 Autologiczne przeszczepienie szpiku jako innowacyjna metoda leczenia agresywnego SM
Dr hab. n. med. Emilian Snarski
14:30-14:45 Dyskusja
14:45-15:00 Przerwa na kawę
15:00-16:00
Sesja IV Agresywny SM i inne schorzenia demielinizacyjno-zapalne o niekorzystnym rokowaniu: kontrowersyjne przypadki (sesja interaktywna)
Prowadzenie sesji i dyskusji:
Dr n. med. Aleksandra Podlecka-Piętowska, Dr n. med. Agata Walczak,
16:00-16:30
Sesja V Podsumowanie: nowości w SM
16:00-16:15 Perspektywy immunoterapii w SM: 2018
Dr hab. n. med. Beata Zakrzewska-Pniewska
16:15-16:30 Podsumowanie. Zakończenie konferencji
   www.medius.com.pl
tel. 22 642 09 40